Handelsbetingelser

Forretnings og handelsbetingelser

§1 Generelt:
Disse forretningsbetingelser gælder al handel mellem kunden og JmNet.dk. Kunden skal være myndig, hvilket i Danmark vil sige 18 år gammel, for at kunne indgå en handel.

Når kunden afgiver en bestilling hos JmNet.dk, giver kunden samtykke til at JmNet.dk snarest går i gang med effektueringen af ordren.

§2 Betalingsbetingelser:
- Betaling: Kunden betaler enten ved kreditkort (Visa - Visa/dankort - Mastercard) Bankoverførsel, Mobilepayl eller Swipp
- Fortrydelsesret: Der er 14 dags fortrydelsesret på alle produkter leveret af JmNet.dk, med undtageles af domæneregistrering/forlængelse.
Webhotel og domæner faktureres altid 12 mdr. ad gangen.

Alle opkrævninger sendes som hovedregl online.

Ved manglende betaling fremsende en rykker, med tilskrivning af renter, samt et rykkergebyr på kr. 100.-. Ved manglende betaling efter 2. rykker forbeholder JmNet sig retten til at opsige alle kundens aktiviteter hos JmNet (Domæner, webhotel, hjemmeside, m.m.)

§3 Webhotel og anvendelse af diskplads og systemressourcer
Den allokerede diskplads er beregnet til websider, e-mail og database. JmNet.dk tillader ikke anvendelse af diskplads til lagring af større filer til download, streaming media eller opmagasinering af materiale, der ikke er tiltænkt brug i forbindelse med websider, e-mail eller database.

JmNet.dk tilbyder trafik iht. abonnementet, såfremt indholdet stemmer overens med ovenstående, og såfremt trafikken ikke belaster maskiner og netværk i urimelig grad.
Det er ikke tilladt at bruge diskpladsen til materiale af ulovlig eller anstødelig karaktér, herunder ulovligt kopieret software, musik, tekst, billedmateriale og ligndende samt børneporno, racistisk eller diskriminerende eller på anden måde stødende materiale. Sker dette, vil abonnementet uden varsel blive lukket, og kunden vil blive faktureret for den mængde trafik, der har været anvendt til at overføre materialet. Derudover vil forseelsen blive anmeldt til de relevante myndigheder.

Brug af scripts/programmer er tilladt i det omfang, at brugen ikke medfører et urimeligt stort systembelastning på maskinerne, og at scripts/programmer på ingen måde benyttes til at tilegne sig adgang til andre filer eller informationer på maskinerne end kundens egne. Der henstilles generelt til, at kunden er bevidst om det faktum, at alle systemressourcer deles med øvrige kunder, og at kundens brug af systemressourcerne sker under hensyntagen til dette. JmNet.dk er ikke ansvarlig for fejl, mangler ved brug af tredje parts programmer,herunder sikkerheds fejl og sikkerhedsmangler..
Der ydes ikke support på script og programmer. Via vores kontropanel kan kunden selv lave/genoprette en backup af egne data. Det påhviler kunden selv at sørge for at til enhver tid selv at have en opdateret backup af deres webhotel liggende på deres egne computer lokalt. JmNet.dk er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftsforstyrrelser, tab af data, eller arbejdsfortjeneste ved uvedkommendes adgang til servere/webhoteller

JmNet.dk tager daglig backup af alle server,  men det påhviler til enhver tid kunden selv at tage backup af sine data. Backup-en gemmes i 1 dag, hvorefter den oveskrives. Herudover laves der som hovedregl også en ugentlig backup, som gemmes i en uge, hvorefter den overskrives.
Det er til enhver tid kunden eget anvar at tage backup af egne data. JmNet.dk er ikke anvarlig for tab af data ved evt. servernedbrud, eller lign.
Backup er ikke beregnet til at blive indlæst for en enkelt kunde, men kun hvis en hel server går ned. Så vil JmNet.dk om muligt indlæse backup for alle kunder. JmNet.dk kan ikke stilles til ansvar for evt. tab eller skade forvoldt af JmNet.dks produkter, tjenester eller andet, medmindre dette skyldes grov uagtsomhed fra JmNet.dks side.

Det skal dog understreges, at de backups der laves af JmNet ikke er lavet med henblik på at skulle indlæses hvergang webprogrammøren laver tastefejl, eller kommer til at slette en forkert fil. Det påhviler derfor til en hvertid kunden selv, at lave backup af sine hostdata og mysql db. Til orientering kan det oplyses, at fra kontrolpanelet kan der med 1 klik, laves backup af alle hostdata, og med 1 klik kan der laves backup af MySQL db mail mm. Hvorefter man kan vælge at gemme backuppen på serveren, eller lokalt på egen pc (Det anbefales at gemme på egen pc).Ved store og komplekse websider anbefales det dog at lave backup af hostdata via FTP.

Det er til enhver tid kunden eget anvar at tage backup af egne data. JmNet.dk er ikke anvarlig for tab af data ved evt. servernedbrud, eller lign.

Hvis JmNet.dk ikke er i stand til at levere lovede produkter eller tjenester som følge af forhold, der ligger uden for vor kontrol, er JmNet.dk ikke erstatningspligtig.

§4 Support
Vi yder gratis support til spørgsmål stillet via vores kontaktformular eller online support, samt vores forum. Ingen telefonsupport.
Der ydes ikke support på script og programmer. Hele JmNet konceptet er baseret på kundens "gør det selv".

§5 Ansvar og fortrolighed
Alt information sendt til kunden herunder brugernavne, passwords, support og generel information er fortrolig. Denne information må således ikke videregives til 3. part.

JmNet.dk tager daglig backup både, men det påhviler kunden selv at tage backup af sine data. Backup er ikke beregnet til at blive indlæst for en enkelt kunde, men kun hvis en hel server går ned. Så vil JmNet.dk om muligt indlæse backup for alle kunder. JmNet.dk kan ikke stilles til ansvar for evt. tab eller skade forvoldt af JmNet.dk's produkter, tjenester eller andet, medmindre dette skyldes grov uagtsomhed fra JmNet.dks side. Hvis JmNet.dk ikke er i stand til at levere lovede produkter eller tjenester som følge af forhold, der ligger uden for vor kontrol, er JmNet.dk ikke erstatningspligtig.

JmNet er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, mistede data, skader pga. virus, driftstab, tab af goodwill, følgeskader eller indirekte tab. Tilsvarende gælder ved force majeure.

Kunden er ansvarlig for at et domænenavn og webhotel ikke krænker andres varemærker eller rettigheder.

§6 Leje af Webshop
Ved leje af en webshop, gælder følgende:

  1. Oprettelsesgebyr og mdr. leje efter gældende prisliste + evt. udvigelser til shoppen.
  2. Abonnementsperiode: Hvis ikke andet er aftalt, opkræves lejebeløbet for 3 mdr. af gangen.
  3. Lejet webshop hostes altid på JmNet.dk's servere
  4. Kunden kan på hvilket som helst tidspunkt købe webshoppen. Ved køb modregnes kr. 80.- ex. moms pr. mdr. webshoppen har eksisteret, dog max. 12 mdr. Dvs. max modregnes 12 mdr. X 80.- ex. moms = kr. 960.-.
  5. En evt. Købspris fremgår af fakturaen for de første 3 mdr. leje.
  6. Betales en Abonnementsperiode ikke rettidig, pålægges der et rykkergebyr på kr. 100.-. Ved fortsat manglende betaling forbeholder JmNet.dk sig retten til at lukke webshoppen. Genåbning kan først ske når alle restancer til JmNet.dk et betalt. Genåbningsgebyr kr. 100.-

§7 Abonnementsperiode, fornyelse og opsigelse
Et Abonnement er fortløbende og løber i 12, 24 eller 36 måneder ad gangen (en 'Abonnementsperiode') Lejet webshop dog 3 måneder ad gangen. Abonnementsperioden bliver fornyet automatisk 1 år ad gangen, med mindre det opsiges rettidigt af enten kunden eller JmNet.dk. Såvel JmNet.dk som Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet med 1 måneds varsel . Opsigelsen skal være skriftlig og indeholde underskrift, brugernavn og domænenavn. JmNet.dk kan opsige et abonnement med øjeblikkelig virkning, hvis der er sket overtrædelse af forretningsbetingelserne. I så fald vil der ikke blive ydet refusion af indbetalte beløb. Ved manglende betaling af fornyelse lukkes webhotel jf. §2..

Kunden har pligt til at vedligeholde kontaktoplysninger via kontrolpanelet.

Webhoteller oprettes normalt indenfor 1 time, mens domæner oftest først vil blive bestilt hos de respektive leverandører, når betalingen eller bevis herfor er JmNet.dk i hænde.

Ændringer i abonnement
JmNet.dk kan uden varsel ændre i de i abonnementet inkluderede muligheder og tjenester såfremt dette vurderes nødvendigt af hensyn til datasikkerhed, lovgivning eller lignende.

§8 Tilgængelighed
JmNet tilstræber, at systemerne er åbne 24 timer i døgnet. Men JmNet forbeholder sig ret til driftsstop i kortere eller længere perioder ifm. vedligeholdelse af systemerne.

§9 Overdragelse af webhotel til ny ejer
Overdragelse af  et eksisterende webhotel til en ny ejer,kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale med JmNet.dk. Dette er for at sikre at webhotellets nye ejer er bekendt med, og har accepteret JmNet.dk's forretnings og handelsbetingelser.

§10 Overdragelse af data
Ved evt. salg af JmNet accepterer kunden at JmNet kan overdrage abonnementer til 3. part uden kundens samtykke.

Når man har bestilt et webhotel på JmNet.dk har man tilkendegivet at man har læst og forstået ovennævnte betingelser.

Sidst opdateret den 23. februar 2016

JmNet.dk
Web: www.jmnet.dk